Sejarah

Sejarah Singkat Berdirinya Bani Umayyah

 

Bani Umayyah diambil dari nama Umayyah, kakeknya Abu Sofyan bin Harb,atau mayangnya Muawiyah bin Abi Sofyan.Ummayyah hidup pada masa sebelum islan, ia termasu bangsa quraisy.

Daulah Bani umayyah didirikan oleh Muawiyyah bin Abi Sofyan dengan pusat pemerintahannya di Damaskus dan langsung selama 90 (sembilan puluh tahun) (41-132 H/661-750 M).

Muawiyah bin Abi Sofyan sudah terkenal siasat dan tipu muslihatnya yang licik, dua adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut, dan ia pernah dijadikan sebagai amir “Al-Bahar”.

Ia mempunyanyi sifat panjang akal,cerdik,cendikia,lagi bijaksana,luas ilmu dan siasatya terutama dalam masalah dunia, ia juga pintar mengatur pekerjaan dan ahlinya hikmah.

Muawiyyah bin Abi Sofyan dalam membangun Daulah Bani Umayyah menggunakan politik licik, meskipun kerjaan itu bertentang dengan ajaran islam. dia tidak takut melakukan kejahatan. Pembunuhan ialah cara sudah biasa,asal maksud dan tujuan tercapai.

Terbentuknya Daulah Bani Umayyah tidak terlepas dari kejadian tahkim,yang terjadi pada masa akhir khalifah Ali bin Aby Thalib.dalam kejadian tahkim tersebut, Ali sudah terbujuk oleh cara dan taktik Muawiyyah yang pada akhir nanti dia mengalamai kalah secara politik.untuk beberapa saat Muawiyyah mendapat keberuntungan untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi Khalifahan,sekalians raja.

Daulah Bani Umayyah yang berpusat di syiria Damaskus, sudah diperintahkn oleh 14 orang khalifahan. tapi diantara khalifah-khalifah tersebut yang paling menonjol ialah: Khalifah Muawiyah bin Aby Sofyan, Abdl maliik bin Marwan, Walid bin Abdl Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hisyam bin Abdul Malik.

Tata Politik dan Pemerintahan
Daulah Bani umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali,Tunisia dapat ditaklukkan. Di bagian timur, Muawiyyah dapat berkuasa wilayah Khurasan hingga ke sungaii Oxus dan Afganistan hingga ke kabull.

Angkatan bersenjata lautnya melakukan serangan-serangan ke kota Baizantium, Konstantinopel. Ekspansinya ke wilayah timur yang dilakukan Muawiyyah setelah itu dilanjutkan uleh khalifah Abd Al-Malik.

Dia mengirim tentara melewati sungai Oxus dan dapat berhasil tundukkan Balkhan, Bukhara, Khawarizmi, Ferghanaa dan Samarkandi. Tentaranya bahkan nyampai ke india dan dapat berkuasa Balukhistan, Sind dan wilayah Punjab sampai ke Maltan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul malik. masa pemerintahan Walid yaitu masa ketrentraman,kemakmuran dan ketertiban. Umat islam merasa hidup bahagia.

Pada masa kekuasaannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara mengarah wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M.

Setelah al-jazair dan Maroko dapat di tundukkan, Tariq bin ziyad, pimpinan pasukan Islam, dengan tentaranya melewati selat yang memisahkan antara Marokko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang diberi nama sebagai nama Gibraltar (Jabal Tariq). Tentaranya Spanyol dapat dikalahkan.

Dengan demikiian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi seterusnya. Ibu kota Spanyoll, Kardova, dengan sangat cepat dapat dikuasai. Menyusulnya seteelah itu kota-kota lain diantaranya Sevie, Elvyra dan toledo yang dijadikan ibu kota, pusat kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Kardova.

Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan gemilang karna dapat dukugan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita menderita akibat kekejaman penguasanya.

Di zaman Umar ibn Abdullah al-Ghafiqi, ia mulai dengan melewati Bordeau, Poiters. Dari sana ia mencoba menyebrang tours, namun dalam peperangan yang terjadi diluar kota Tours, al-Ghafiqi mati terbunuh, dan pasukannya mundur kembali ke spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di laut tengah juga jatuh ke tangan islam pada zaman Bani Umayyah ini.

Demikianlah kisah singkat Sejarah Singkat Berdirinya Bani Umayyah, semoga bisa jadi bahan renungan untuk kita semua.

Sumber: infomasihariini.blogspot.co.id

Related Articles

Back to top button