5 Pesan Rasulullah Kepada Kaum Wanita Dalam Pergaulan

 

Bergaul dan menjalin komunikasi dengan sesama manusia itu memang dianjurkan. Tapi apa jadinya jika pergaulan itu dilakukan oleh anak remaja lawan jenis. Maka dari itulah, pentingnya menaati aturan agama Islam.

1. Dilarang Untuk Berkholwat (Berdua-duaan)
Dari Umar bin Al Khattab, ia berkutbah dihadapan manusia di Jabiya (suatu perkampungan di Damakus), lalu ia membawakan sabda Nabi SAW;

“Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang Wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR.Ahmad, Sanad hadits ini shahih)

2. Menundukkan Pandangan
Dari Jabir bin Abdullah R.A dia berkata; “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai pandangan yang tidak disengaja.Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku.” (HR.Muslim)

3. Jaga Aurat Terhadap Lawan Jenis
Nabi Muhammad bersabda; “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya dimata laki-laki.” (HR.Tirmidzi, shahih)

4. Tidak Boleh Ikhtilat (Campur Baur Antara Wanita dan Pria)
Ikhtilat artinya campur baurnya seorang Wanita dan laki-laki dalam satu tempat tanpa ada pembatas diantara mereka.

5. Menjaga Kemaluan
Caranya antaralain dengan tidak melihat gambar yang membangkitkan nafsu syahwat, tidak sering membaca kisah-kisah percintaan dan menghindari terlalu sering berkomunikasi dengan lawan jenis.

Sumber: Indahnya Menikah Tanpa Pacaran